ข่าวสาร

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก (Earth Day)


เจาะเวลาหาประวัติศาสตร์ “วันคุ้มครองโลก (Earth Day)” จุดประสงค์ของวันคุ้มครองโลกคืออะไร? เริ่มต้นอย่างไร? . ในยุคปัจจุบัน แม้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงและถี่มากขึ้นก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วสังคมในปัจจุบันก็หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น มีกฎหมายและมาตรการต่างๆ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...

คุณว่า “สิ่งแวดล้อม” คืออะไร ? … แตกต่างกับ “ธรรมชาติ” อย่างไร ?


คุณว่า “สิ่งแวดล้อม” คืออะไร ? … แตกต่างกับ “ธรรมชาติ” อย่างไร ? หรือจริงๆ แล้วสองคำนี้ให้ความหมายเดียวกัน มาร่วมหาคำตอบกันในบทความนี้! . เป็นเวลามากกว่า 50 ปีมาแล้ว นับตั้งแต่ช่วงก่อนปี 1972 ที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นทุกมุมโลก จากปัญหาการใช้ทรัพยากรมากเกินขีดจำกัด มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง สารกัมมันตรังสี การปลดปล่อยสารพิษสู่แหล่งน้ำ อากาศ โดยขณะนั้นยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ...
รายละเอียด
อ่านข่าวต้นฉบับ...