รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ

เช่น 27/01/2023
เช่น 27/01/2023
ลำดับ รหัสบุ๊คไอดี ชื่อ จำนวนยืม
1 DDE31056 Carbon Dioxide Capture by Chemical Absorption: 3
2 DDE33359 The Role of Payments for Ecosystem Services in Climate Change Adaptation 1
3 DDE28380 Sociological Perspectives on Global Climate Change 1
4 DDE33329 Leveraging Natural Gas to Reduce Greenhouse Gas Emissions 1
5 DDE30614 Best Environmental Management Practice in the Tourism Sector 1
6 DDE31370 Climate Change : Financing Global Forests 1
8